Dankzij vele positieve en verrassende reacties kan ik weer terugzien op een leuke expositie in het behandelcentrum "Weihoek" In Roosendaal van de Stichting Groenhuysen.  Daarnaast heeft de kunstcommissie van de stichting Groenhuysen in haar informatie magazine voor clíenten en vrijwilligers een interresant artikel aan mijn schilderwerk besteedt.